رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

در این مقاله برخی از مسائل و مشکلاتی که ممکن است برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد شود، مطرح و راه حل هایی برای آنها ارائه می شود. همچنین اساتید راهنمایی که می خواهند در موفقیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی خودشان سهیم باشند، مخاطب قرار گرفته اند. هدف نویسنده آگاه ساختن خواننده از رابطه استاد - دانشجو، انتظاراتی که از این رابطه وجود دارد و بایدها و نبایدهای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات