پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، گروه ریاضی

2 کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیر آموزش و پرورش

چکیده

از بازی‌های ریاضی در کلاس‌های مقطع ابتدایی زیاد استفاده می‌شود؛ اما همه بازی‌ها دارای ارزش یکسانی نیستند. معلمان بر چه مبنایی باید درخصوص توصیه یا عدم توصیهٔ بازی‌های مخصوص هر گروه سنّی نظر بدهند؟ در اینجا به منظور کمک به معلمان در مواجه با این مسئله، پنج اصل برای بازی‌های ریاضی که از لحاظ آموزشی پربارند ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات