واژه و واژه‌گزینی ریاضی در گذر زمان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ریاضی

چکیده

در این نوشتار پس از ارایۀ بحثی در مورد منشاء واژه (نام)، مقولۀ تخصصی واژه‌ و واژه‌گزینی ریاضی را در دوران‌های مختلف تاریخی و به ویژه سیر تحولات واژه‌گزینی در ریاضیات معاصر از دارالفنون تا‌کنون و نیز اصول حاکم بر آن را در ویراست‌های اول و دوم واژه‌نامۀ ریاضی و آمار مورد توجه قرار داده و در پایان با ذکر دلایلی پیشنهاد کرده‌ایم که واژه‌نامه‌ها هر چه زودتر رایانه‌ای شوند.

کلیدواژه‌ها