ریاضیات واقعیت‌مدار: تاریخچهٔ مختصری از فرآیند بلند‌مدت جنبش اصلاحات

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

ادارهٔ آموزش و پرورش بهبهان

چکیده

می‌دانیم یکی از دلایل عمدهٔ فرار از ریاضی در بین دانش‌آموزان، عدم درک مفاهیم ریاضی است. یکی از رویکردهای آموزش ریاضی که بر پایهٔ درک و فهم عمیق از مفاهیم ریاضیات بنا شده است‌، رویکرد ریاضیات واقعیت‌مدار می‌باشد که سعی در بازسازی مفاهیم ریاضی با کمک دانش غیر‌رسمی و واقعیت‌‌های قابلِ درک برای فراگیران و تحت هدایت معلم دارد. با توجه به اهمیت این رویکرد در آموزش ریاضی‌، به منظور آشنایی بیشتر جامعهٔ ریاضی کشور با تاریخچه و ویژگی‌های این رویکرد، مقالهٔ حاضر که هم نویسندگان و هم توجه آن زادگاه این جنبش، یعنی کشور هلند، است ترجمه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


van den Heuvel-Panhuizen‎, ‎M.‎, ‎van Zanten‎, ‎M.‎, ‎Realistic mathematics education‎: ‎A brief history of a longstanding reform movement‎, Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, ‎17 (2020)‎, ‎65-73.