فراز و فرودهای بیست‌وپنج‎ سال همکاری در اداره مؤسسه تحقیقات علوم ریاضی ‎

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده ریاضی

2 دانشگاه تهران، دانشکدهٔ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

10.30504/mct.2023.1330.1927

چکیده

در اول اوت ‎2022‎، من از ریاست ‎مؤسسه پژوهشی علوم ریاضی‎ بازنشسته خواهم شد و بیست‌وپنج سال حضور فعال در اداره مؤسسه، در طی چهار دوره ریاست مؤسسه، از ‎1997‎ تا ‎2007‎ و از ‎2013‎ تا ‎2022‎، و به عنوان عضوی از هیئت امناء، و گاه به عنوان گردآورنده حمایت‌های مالی در این فاصله، را به اتمام می‌رسانم. در پائیز ‎2021‎، هیات امناء از من خواست تا برای ارزیابی نهایی از کارم در مؤسسه پژوهشی علوم ریاضی‎‎، گزارشی ارائه دهم و دراینجا تلاش کرده‌ام این کار را به صورتی روایت‌گونه ‎(روایی)‎ شرح دهم. برخی ماجراجویی‌ها، موفقیت‌ها و ناامیدی‌هایم را به ثبت برسانم. به این امید که این کار موجب ثبت برخی وقایع تاریخی گردد و بتواند برای جانشین من، تاتیانا تورو، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 08 تیر 1402