ظهور آنالیز ریاضی در اوایل قرن بیستم در بریتانیا: نقش جی. اچ. هاردی و انجمن ریاضی لندن

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه بجنورد، گروه ریاضی

10.30504/mct.2023.1321.1922

چکیده

بریتانیا در سال‌های اول قرن بیستم  بارها شاهد پیشرفتی قابل‌توجه و ژرفی،   از نظر کمی و کیفی،  در   آنالیز ریاضی   بوده است. در   گزارش‌های مربوط به این پیشرفت‌ها، همواره نام جی. اچ. هاردی  به‌عنوان نیروی محرکه آن   می‌درخشد. اما اینبرداشت تا چه اندازه  درست است؟در  این مقاله سعی می‌کنیم  تا تأثیر هاردی بر جامعه پژوهشی ریاضی بریتانیا و شاخهٔ  آنالیز آن را در اوایل قرن بیستم، با اشاره ویژه به رابطه او با انجمن ریاضی لندن، ارزیابی کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1401
  • تاریخ انتشار: 08 تیر 1402