برهانهایی ساده برای قضیه اساسی جبر به کمک آنالیز مختلط و حسابان پیشرفته

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

در این نوشته دو برهان برای قضیه اساسی جبر آورده ایم که به نظر نمی رسد قبلا دیده شده باشند. در اولین برهان از قضیه انتگرال کشی استفاده می شود. دومین برهان تنها از انتگرال حاصل از پارامتری سازی انتگرال مسیری برهان اول و نتایجی از حسابان پیشرفته استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات