نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

نظریه انتگرال ریمان در عین سادگی و زیبایی، کاستی هایی نیز دارد. نظریه انتگرال لبگ، پیشرفت قابل توجهی نسبت به نظریه ریمان به حساب می آید و بسیاری از کاستی های آن را رفع می کند و در عین حال برخی از همان کاستی ها را دارد. مثلا شرط انتگرال پذیری همچنان در قضیه اساسی حسابان باید اضافه گردد. در جهت رفع این مشکل و بدست آوردن نظریه ای به قدرت نظریه لبگ با پرداخت هزینه ای کمتر، ریاضیدانان بسیاری نظریه های جانشینی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله به برخی از مهمترین این نظریه ها اشاره می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات