رمنوجان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

خلاصه‌ای از زندگی‌نامه رمنوجان، ریاضی‌دان مشهور هندی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات