اعداد کاتالان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

در بررسی مسائل شمارشی با دنباله های نامتناهی از اعداد صحیح مثبت سروکار داریم. از جمله این دنباله ها که در زمینه های متعدد دیده می شود، دنباله اعداد کاتالان است. در این نوشته کوشش می شود ویژگی های این دنباله از اعداد بررسی و اثبات شود و همچنین مثالهای مختلفی از کاربردهای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات