مسائل وارون

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله برای آشنایی با مسائل وارون، چند مثال از این گونه مسائل و کاربردهای آنها ارائه می گردد. در پایان نیز به مشکلی که عموم مسائل وارون با آن مواجه هستند، یعنی بدرفتاری معادلات اشاره شده و یکی از راه های برخورد با این مشکل مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات