بررسی دینامیکی سلول عصبی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مطالعه نورورن به عنوان یکی از مهمترین انواع سلولهای بدن هر موجود زنده همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. در بین همه رویکردهایی که در این راستا وجود دارد، برخی از ریاضیدانان، نورون را به عنوان یک سیستم دینامیک غیرخطی در نظر می گیرند و با استفاده از ابزار سیستم های دینامیکی مثل انشعاب و فرآیندهای تصادفی، تلاش می کنند رفتارهای متفاوت مشاهده شده از نورورن را در آزمایشگاه توجیه کنند. یکی از مقبول ترین الگوهای نورونی الگوی Hodgkin- Huxley است. در ایم مقاله ابتدا این الگو را معرفی می کنیم و سپس تعریف ریاضی دقیقی از تحریک پذیری ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات