پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر

چکیده

این مقاله، متن سخنرانی نویسنده است در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم در هفته پژوهش در سال 1383 که در آن نویسنده شیوه تحقیق در ریاضیات را با تکیه بر کارهای علمی مایکل عطیه به عنوان ریاضیدانی توانمند که در شاخه های مختلف ریاضی فعالیت کرده است، شرح می دهد. به ویژه به سیر تحول در آنالیز هارمونیک، نظریه کی، نظریه همولوژی، گروههای لی و پیوندهای جبر با آنالیز ریاضی در جریان پژوهش های مایکل عطیه، اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات