پل لوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی ریاضیدان فرانسوی پل لوی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات