منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، مروری داریم بر منطق کلاسیک و جبر مربوط به آن، سپس مفهوم جبری کردن منطق های غیرکلاسیک را مورد مطالعه قرار می دهیم و مثالهایی از آن را با دید جبری می آوریم. جبر منطق چندارزشی پایه BL را مطالعه کرده، تعمیم های آن را بررسی می کنیم. در پایان، آخرین تحقیقات بر روی این تعمیم ها را مطرح می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات