نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی نوربرت وینر، ریاضیدان نابغه قرن بیستم و از بنیانگذارن نظریه فرآیندهای تصادفی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات