دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مهر 1383، صفحه 1-88 

مقاله ترویجی

حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


ترجمه

انتخاب اجتماعی و توپولوژی

صفحه 21-29

محمد جلوداری ممقانی


مقاله ترویجی

آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

صفحه 31-42

حمید اسماعیلی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی


ترجمه

چگونه ریاضی بنویسیم

صفحه 43-75

حسن نجومی


مقاله ترویجی

نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور