بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

ریاضیات در تاریخ طولانی و پرنقش و نگارش تغییرهای دیدمان متعددی را تجربه کرده است و هم اکنون در میانه یکی از آنها است. دیدمان پیشین ریاضیات در دهه های پنجاه و شصت شکل گرفت، هنگامی که گروهی از ریاضیدانان با نام مستعار «بورباکی» بر آن شدند که تام ریاضیات را بر نبیادی یکپارچه، کلی و بنابراین بسیار مجرد استوار سازند. ایده آنها این بود که اصولی چنان کلی پایه ریزی کنند که از آنها تمام حالات خاصی که نسل های قبل ریاضیدانان ابداع کرده اند، قابل استنتاج باشد. .....

کلیدواژه‌ها