دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده

در این مقاله، با استفاده از تابع گاما به معرفی انتگرال و مشتق کسری یک تابع می پردازیم و در ادامه به چند کاربرد از این موضوع در چند شاخه مختلف و از جمله هندسه فرکتالی اشاره می کنیم. هدف اصلی این مقاله معرفی مراجع مناسب برای مطالعه و آشنایی هر چه بیشتر با این موضوع می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات