دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

به طور سنتی، رشته آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا و اروپا مولود دانشکده های ریاضی بوده است. با این حال، رشته آموزش ریاضی در آمریکا در دانشکده های علوم تربیتی، مراکز بین دانشگاهی و دانشکده های ریاضی با تنوع بیشتری ادامه یافته است. همچنین بررسی برنامه های درسی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده های ریاضی دانشگاههای آمریکا در حال حاضر، نشان می دهد که تاسیس برنامه های دکتری و کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در آنها رشد بی سابقه ای پیدا کرده است. در این مقاله، ضمن مروری بر چرایی و چگونگی تاسیس و توسعه رشته آموزش ریاضی در دنیا و اشاره به ویژگی های تحقیقاتی این رشته، برنامه های جاری دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات