معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار»

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

معرفی و نقد مختصر کتابی است با عنوان «دروغهای شاخدار و آمار» نوشته آرتور استین که در آن درباره آمارهای دروغ و مبالغه آمیز در جامعه صحبت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات