آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

فرهنگیان، فاز یک

چکیده

در این مقاله با استفاده از معادله پخش در مساله مقدار اولیه و مساله مقدار مرزی - اولیه و همچنین استناد به نظریه کلاسیک ژنتیک جمعیت، پدیده هایی مانند اثر آستانه ای و اطلاعات کیفی راجع به رفتار عمومی جوابهای معادله پخش برای مدلهای ژنتیکی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات