نظریه گره

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله توصیفی نظریه گره به طور ساده معرفی و به برخی از کاربردها و ارتباطهای آن با شاخه های دیگر ریاضی و علوم مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات