نظریه فضاهای برگمن: گذشته، حال و آینده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

موضوع جدید فضاهای برگمن عبارت است از ترکیب استادانه آنالیز تابعی و نظریه عملگرها با نظریه توابع تحلیلی. این نظریه علاوه بر آنکه دارای مفاهیم مشترک زیادی با نظریه فضاهای هاردی است، دارای عناصر جدیدی مانند هندسه هذلولوی،  هسته های بازمولد  و تابعهای گرین دو-همساز است. در این مقاله دو قسمتی سعی خواهیم کرد محققین جوان را با  مقدمات ورود به این دنیای تازه آشنا کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات