شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

شفاف سازی تصاویر یکی از مسائل مهم پردازش تصویر به شمار می رود و از نوع مسائل وارون است. روشهای کلاسیک برای حل این نوع مسائل روشهای گسسته سازی هستند که به دلیل  بدحالت بودن ماتریس ضرایب معمولا به جواب قابل قبول منجر نمی شوند. در اینجا ابتدا به معرفی مقدمات مورد نیاز جبرخطی در پردازش تصویر می پردازیم  و سپس مفاهیم اولیه تصویر را بیان می کنیم. در ادامه رفتار روشهای منظم سازی، تجزیه مقادیر تکین  و تجزیه مقادیر تکین برشی را در حل این مسائل بررسی می کنیم و به مقایسه آنها می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات