کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

پایه های گروبنر یکی از مباحثی است که به تازگی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته و کاربردهای فراوانی در شاخه های مختلف ریاضیات و حتی سایر علوم پیدا کرده است. در این نوشتار  کاربرد پایه های گروبنر را  در هندسه ترکیبیاتی (مساله جورچینی که مساله ای با ماهیت ترکیبیاتی است) معرفی می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات