آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

این مقاله شرحی است از روند تاریخی پیدایش نظریه حلقه های توابع پیوسته و بیان موضوعات اصلی پژوهش در این زمینه از ریاضیات همراه با توصیف فعالیت های پژوهشی انجام شده در کشور طی سالهای گذشته و در حال حاضر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات