به یاد جان دانس

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

خانه ریاضیات اصفهان

چکیده

شرح مختصری از زندگی و فعالیت های علمی جان دانس به مناسبت فوت او.

کلیدواژه‌ها

موضوعات