مروری بر کتاب self-similar groups

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد، گروه ریاضی

چکیده

خودسانی یا فرکتالی بودن پدیده ای مهم در طبیعت است که در بسیاری از وجوه تمدن جدید  انعکاس یافته است. این پدیده علاوه بر هنر، در فیزیک، شیمی علوم پزشکی و علوم کامپیوتر نیز رخ می نماید. خودسانی در مباحث مختلفی از ریاضیات و مدلسازی ریاضی از جمله دستگاههای دینامیکی و آشوب، فرآیندهای تصادفی و فیزیک آماری، توپولوژی و هندسه فرکتالی  نیز ظاهر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات