نظریه شمارشی پولیا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله به بازنگری فرمول شمارشی پولیا می پردازیم. این روش، راه حلی را برای شمارش تعداد گرافهای غیریکریخت از مرتبه n ارائه می دهد. به علاوه، کاربردهایی از قضیه شمارشی پولیا در حل مسائلی از شیمی ارائه خواهد شد که با استفاده از آنها می توان تعداد ایزومرهای خانواده ای از ترکیبات شیمیایی را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات