آزمایش ذهنی فرایلینگ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف این مقاله، معرفی و شرح آزمایش ذهنی کریستوفر فرایلینگ در رد فرض پیوستار کانتور و نتایج فلسفی آن به زبانی ساده و تا حد امکان غیرفنی است.