دربارۀ گروههایی که با زیرگروهی محض از خود یکریخت هستند

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف این مقاله این است که روشن سازد چطور می توان سوال مربوط به وجود یک زیرگروه محض از یک گروه را در کلاس درس مطرح کرد و اینکه نشان دهد چطور می توان ایده هایی از جبرخطی را در یک درس جدید جبری برای اثبات یکریخت بودن برخی گروهها به کار برد.ما به این سوالات پاسخ می دهیم و پروژه های بیشتری را که می تواند مورد علاقه دانشجویان باشد، پیشنهاد خواهیم کرد. نه ادعای تازگی نتایج را داریم و نه ادعا می کنیم که کلی ترین احکام با بهترین اثباتها را ارائه کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات