با ذزه تا بینهایتِ مهر اثر مجید میرزا وزیری

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی

چکیده

میرزاوزیری در این کتاب سعی کرده است در قالب یک داستان و با نگاه به حوادث واقعی در زندگی خود، و به بهانۀ سال جهانی ریاضیات، به عمومی کردن ریاضی و کاهش ترس حاکم بر اذهان عمومی از ریاضیات بپردازد. بعضی از مفاهیم ریاضی را به زبان ساده و به کمک مثالهای ملموس و با استفاده از مضامین ادبی آموزش می دهد و نیز نشان می دهد که ریاضی خوانان می توانند اهل عشق و شعر هم باشند. سبک داستان در سطح خود ابتکاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات