نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه ریاضی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

مقاله حاضر درصدد است برخی نارسایی های دوره کارشناسی ریاضیات در ایران و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد. قسمتی از مشکلات به برنامه مصوب دوره بازمی گردد که با استثاهایی در کلیه دانشگاههای کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. به جهت مستند شدن اطلاعات، ویژگی های اصلی برنامه های دوره کارشناسی رشته ریاضیات برخی دانشگاههای معتبر دنیا بررسی و اختلاف نگرش آنها با برنامه موجود در ایران مقایسه خواهد شد. در انتها نیز راهکارهایی جهت برون رفت از وضعیت حاضر ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات