دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 44، فروردین 1389، صفحه 1-115 

مقاله مروری

استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


مقاله ترویجی

چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی


مقاله مروری

بوخبرگر و پایه های گروبنر

صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


ترجمه

شما و تحقیق

صفحه 81-90

سید محمد غلامزاده محمودی


دیدگاه نویسنده

نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

صفحه 91-106

وحید مومنایی کرمانی؛ حسین مومنایی کرمانی


مقاله مروری

آلن شونفیلد

صفحه 113-114

سهیلا غلام آزاد