درونیابی هموگرافیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

بسیاری از توابع با جدول مقادیر آنها در تعدادی نقطه، مشخص هستند. در عین حال لازم است ضابطۀ آنها در صورت امکان حتی به طور تقریبی، معلوم باشد. از آنجا که از مشتقات این گونه توابع اطلاعات کمی در دسترس است، به جای استفاده از درونیابی چندجمله ای با درجۀ بالا، ترجیح داده می شود از اسپلاین مکعبی استفاده شود. چنانچه جوانب احتیاط را رعایت کنیم می توانیم اسپلاین مرتبه یک و دو را هم به کار ببریم. در عمل نشان داده می شود که اسپلاین گویا عموماً بهتر از اسپلاین خطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات