شمارش سازندگان هرم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

شاهین شهر

چکیده

اهرام مصر باستان در ردیف معمایی ترین عجایب باستانی در موقعیتی ویژه قرار دارند. بزرگترین آنها هرم عظیم واقع در جیزه با امر خوفو پادشاه مصر در حدود 2500 سال پیش از میلاد ساخته شد. این هرم از قطعه سنگهای عظیمی ساخته شده است که از معدن استخراج و به شکلی منظم تراشیده  و پس از انتقال به محل ساخت، با دقت حیرت آوری روی هم قرار داده می شدند. در این مقاله محاسبه می کنیم که چگونه و چند نفر این هرم عظیم را توانستند بسازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات