مجموعه تعویضگر عملگرهای توپلیتز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه امیرکبیر، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

یکی از مباحث جالب در نظریه عملگرها که ریاضیدانان زیادی را به خود مشغول داشته است و مسائل حل نشده زیادی  را شامل می شود، موضوع مشخص نمودن مجموعه تعویضگر عملگر توپلیتز است. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات