نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

باید اذعان کرد که تامل در سیر تاریخ تحول و تکامل مفاهیم و قضایای ریاضی و عبرتها و آموزه های ناشی از آن چندان مورد توجه معلمان و دانش پژوهان ریاضی قرار نگرفته است. کیفیت تجربه علمی و پژوهشی عالمان ریاضی در بستر زمان الهام بخش خوبی برای پژوهشگران جوان است تا با بصیرت بیشتری به ساماندهی اندیشه خویش بپردازند. در این مقاله می کوشیم تا تاثیر تاریخ ریاضیات را در کار ریاضی به مثابه یک ضرورت علمی مورد تاکید قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات