ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش ریاضی

چکیده

یکی از ریاضیدانان اسلامی که می توان او را همتراز خوارزمی دانست، ابوکامل المحاسب المصری است. اگرچه کتاب جبر و مقابله خوارزمی به خوبی شناخته شده است، اما کارهای ابوکامل هنوز ناشناخته مانده است. ابوکامل آثار زیادی در حل معادلات جبری از خود برجای گذاشته است که در این مقاله به بررسی برخی از این آثار می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات