کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

هدف این مقاله ارائه اثباتهای دیگری برای چند قضیه مقدماتی در آنالیز حقیقی است. اثبات دیگری از یک قضیه دید تازه تری  نسبت به آن ایجاد می کند که برای  توجیه آن رهیافت نو کافی است. به هر حال اثباتی تازه برای یک قضیه قدیمی  که به لحاظ مفهومی ساده تر باشد، دارای مزایای آشکاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات