دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

چند سال پیش ریموند اسمولیان، منطق دان و استاد معما، مسئله ای طرح کرد که من هیچ رقیبی برای آن در کسب عنوان دشوارترین معمای منطقی همۀ دوران ها، نمی شناسم. در این مقاله، معما را شرح می دهیم، حلی برای آن ارائه می کنیم و آن گاه به اختصار، یکی از جالب توجه ترین جنبه های آن را مورد بحث قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


*****************************************
********************************************
******************************************