جنبه های حرکت براونی

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مارک یور  یکی از پیشگامان پژوهش دربارۀ حرکت براونی در دنیا است. این کتاب که با همکاری شاگردش، روژه مانسوی، ویرایش شده است، چاپ مجدد درس نوشتارهایی است که پیش از این به سال ١٩٩٢ در مؤسسۀ فناوری فدرال سوئیس در زوریخ ایراد کرده بود. بازبینی این کتاب فرصتی را فراهم می کند تا همگان بدانند حرکت براونی چه موجود مهمی در ریاضیات است و چقدر با دیگر حوزه های آنالیز ریاضی اشتراک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------