دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 63، آبان 1397، صفحه 1-180 

مقاله مروری

توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


رتبه بندی رأس‌های گراف

صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


معرفی و نقد کتاب

جنبه های حرکت براونی

صفحه 175-180

روح الله جهانی پور