فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

چکیده

در این مقاله موضوع تقلب در ارائه داده های مربوط به نمونه گیری و آزمایش در علوم توسط دانشمندانی که این نتایج را گزارش کرده اند، بررسی می شود. اکنون مشخص شده است که حتی برخی از دانشمندان مشهور مانند نیوتن و رابرت میلیکان نیز در بیان نتایج آزمایشهای خود جانب حقیقت را رعایت نمی کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات