می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در سال های اخیر، ترجمۀ فصل های ٧و ٨ کتاب «می خواهم ریاضیدان باشم» نوشته ریاضیدان مشهور، پال هالموس، در خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران به صورت پاورقی ادامه یافت. اکنون ادامۀ ترجمۀ کتاب با شروع ازفصل نهم، پیش رویِ خوانندگان فرهنگ و اندیشۀ ریاضی است. لازم به ذکر است که ترجمه و ویراستاریِ بخش‌های گوناگون کتاب، به تناوب، توسط آقایان محمدقاسم وحیدی اصل و سیامک کاظمی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات