دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 66، شهریور 1399، صفحه 1-182 

مقاله مروری

درآمدی بر ریاضیات مالی

صفحه 7-40

محمد جلوداری ممقانی


استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


مقاله مروری

عکس قضیۀ شارکوفسکی

صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


مقاله ترویجی

روانشناسی پارادکس های ریاضی

صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


معرفی و نقد کتاب

نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی