استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2 مرکز درمان سرطان Memorial Sloan Kettering

چکیده

مقابله با سرطان یکی از مهم ترین چالش های بشر است. با وجود پیشرفت‌های روزافزون بشری، هنوز یک درمان قطعی برای این دسته از بیماری ها پیدا نشده است. یکی از روش های مرسوم برای درمان سرطان، پرتودرمانی است. این روش، برای درمان انواع مختلف سرطان برای حدود یک قرن مورد استفاده قرار گرفته و در ١۵سال اخیر بهبود قابل توجهی یافته است. در این نوشتار، برخی مدل های بهینه سازی مورد استفاده در پرتودرمانی را بررسی می کنیم. روش پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و مدل بندی های مختلف بهینه سازی در آن را شرح می دهیم. به علاوه، برخی از چالش های مهم در این زمینه از جمله محدب نبودن مسئله و چندهدفه بودنِ آن مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهادهایی برای غلبه بر این چالش ها بیان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات