مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدۀ علوم ریاضی

چکیده

دکتر سیاوش شهشهانی یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در ریاضیات معاصر ایران است. او پس از اخذ درجۀ دکتری از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تحت نظر استیون اسمیل، برندۀ نشان فیلدز، و تدریس در دانشگاه های کالیفرنیا در برکلی، نورث وسترن در ایلینوی و ویسکانسین در مدیسون، به ایران بازگشت و به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درآمد و خود را وقف آموزش ریاضیات و تربیت نسلی از ریاضیدانان برجسته نمود. متن زیر، مصاحبه ای است که در تاریخ ششم مردادماه ١٣٩٩با دکتر سیاوش شهشهانی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات