دوست دارم ریاضیدان باشم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

مرکز نشر دانشگاهی، گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

چکیده

در سال های اخیر، ترجمۀ فصل های ٧ و ٨  کتاب دوست دارم ریاضیدان باشم نوشته پال هالموس در خبرنامۀ انجمن ریاضی  ایران  به صورت پاورقی منتشر شد و انتشار بقیۀ ترجمه از آغاز فصل ٩، در مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی ادامه یافته است. لازم به ذکر است که ترجمه و ویراستاریِ بخش های گوناگون کتاب، به تناوب، توسط آقایان محمدقاسم وحیدی اصل و سیامک کاظمی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها